On demand Webinar: Distressed M&A

41 min

On demand Webinar: Distressed M&A

Een verkoop vindt helaas niet altijd onder de meest gunstige omstandigheden plaats. Een fusie of overname in financieel zwaar weer verschilt met een regulier fusie- of overnametraject. De situatie is vaak gespannen. Besluiten liggen onder een vergrootglas. Stakeholders vragen om een weloverwogen gerechtvaardigde aanpak. Vaak is er sprake van tijdsdruk. Het structureren van de verkoop van een financieel noodlijdende onderneming is bijzonder moeilijk vanwege de behandeling van niet-concurrentiebedingen, consulting overeenkomsten en zakelijke goodwill bij dergelijke transacties. Betekent COVID-19 ‘distressed times’ voor M&A?.