Winstbegoocheling: Gepubliceerde resultaten versus de werkelijkheid

39 min

Winstbegoocheling: Gepubliceerde resultaten versus de werkelijkheid

Winstbegoocheling is de illusie dat de door bedrijven gepubliceerde resultaten waar zijn. Maar ze zijn niet waar, althans niet in de natuurwetenschappelijke zin van het woord. De natuurwetenschappelijke methode is indrukwekkend. Er is een object van kennis, een voorwerp in de realiteit waarnaar de kennis verwijst, en natuurkundigen, chemici, biologen ontwikkelen een model dat voortdurend aan het object van kennis getoetst kan worden. Waarheid betekent dat het model vooralsnog niet door waarnemingen in de realiteit weerlegd kan worden.
Kies een pakket om artikelen te kunnen bekijken