Treasury expert Jean Gieskens: "Dynamisch werkkapitaalmanagement vereist procesgewijs kijken"

14 min

Treasury expert Jean Gieskens: "Dynamisch werkkapitaalmanagement vereist procesgewijs kijken"

Het op grote schaal toepassen van new school finance methodes, gevolgd door een credit crunch, heeft in 2008 geleid tot een financiële vertrouwenscrisis en daarmee een schaarste aan geld, hogere rentes, oplopende debiteurensaldi, gebrek aan financiële buffers... het zijn uitdagingen waar nagenoeg alle bedrijven tegenaan lopen. Van de crisis hebben we geleerd. Dynamische werkkapitaalbesturing en het opbouwen van een financial cushion moet bedrijven helpen deze problematiek het hoofd te bieden.
Kies een pakket om artikelen te kunnen bekijken