5 tips en tools bij maken investeringsanalyses Excel

32 min

5 tips en tools bij maken investeringsanalyses Excel

Onder investeren verstaan we het inzetten van financiële middelen met als doel om, bovenop de oorspronkelijke investeringssom, een financieel surplus te genereren. Bij de bepaling of een investering rendeert kan gebruik gemaakt worden van statische en dynamische methodes. Met name voor dynamische investeringsanalyses is Excel uitermate geschikt.
Kies een pakket om artikelen te kunnen bekijken