Deze module bekijken? Log in of word lid en profiteer direct!

E-learning

NVKS

Samenstellen in MKB

2 PE uren
Aangeboden door: Carel Verdiesen en Charles Kock

Introductie

Voor jou als accountant is kwaliteit zeer belangrijk. Vanaf 1 januari 2017 zijn de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen in werking getreden. Wat houden deze voorschriften precies in, wat moet je doen en wat is voor jou als accountant relevant?


Inhoud

Introductie

5 min

Introductie docent

5 min

U kunt nu starten

5 min

Introductie nadere voorschriften kwaliteitssystemen

5 min

Wat doen de NVKS?

10 min

Beroepsregels

5 min

Een paar vragen

5 min

Kwaliteit en NVKS

5 min

Definitie van kwaliteit

5 min

Kwaliteitsvereisten

5 min

Waarom kwaliteit

5 min

Een paar vragen

5 min

Wat is er nieuw?

5 min

Vervanging en vernieuwing

5 min

Kantoororganisatorische risico's

5 min

Vereisten aan kwaliteitssystemen

5 min

Een paar vragen

5 min

Wie is verantwoordelijk

5 min

Kwaliteitsbepaler versus kwaliteitsmanager

5 min

Escapes

5 min

B-labels

5 min

Schaalbaarheid en regelgeving

5 min

Verplicht regime

5 min

Samenvatting

5 min

Introductie toets

5 min

Aangeboden door

Carel Verdiesen en Charles Kock

Carel Verdiesen en Charles Kock

Alex van Groningen B.V.
Carel Verdiesen
Carel Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd accountant werkzaam voor klanten in de MKB praktijk. Voorheen was hij onder andere vakdirecteur accountancy bij GIBO/Flynth en in verschillende functies werkzaam in de samenstel en controlepraktijk.

Hij was van 2003 tot 2005 voorzitter van de NOvAA en tussen 2010 en 2016 als vice voorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering direct betrokken bij de beroepsreglementering voor de MKB accountant. Hij heeft diverse functies voor namens de NBA en de NOvAA vervuld op het gebied van onderwijs, vaktechniek en belangenbehartiging onder andere in het hoofdbestuur van MKB-Nederland en voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het kader van financiering aan het MKB.

Carel is een graag gezien docent voor een keur aan opleiders, geeft gastcollege’s aan de HAN en houdt namens de Raad voor de Praktijkopleidingen toezicht op de mondelinge examens AA en op de stagebureau’s.Tenslotte is Carel vice-voorzitter van de vereniging NOVAK en lid van de signaleringsraad van de NBA.

Charles Kock
Charles Kock is werkzaam als vakdirecteur Accountancy bij Flynth. Hierbij geeft hij leiding aan de vakgroep Accountancy en is hij vaktechnisch verantwoordelijk voor de norm op het gebied van accountancy in de samenstelpraktijk van Flynth.

Kock is als docent verbonden aan de Master of Science opleiding van Nyenrode voor het vak Financial Accounting. Daarnaast is hij als lid van het Adviescollege Beroepsreglementering NBA direct betrokken bij de beroepsreglementering voor de MKB accountant. Hij is lid van de werkgroep MKB van het RJ en is examinator voor het NBA.