Deze module bekijken? Log in of word lid en profiteer direct!

E-learning

VGBA

Samenstellen in MKB

2 PE uren
Aangeboden door: Carel Verdiesen en Charles Kock

Introductie

De Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 'VGBA' geeft de accountant een handvat bij het oplossen van ethische dilemma's. Het uitgangspunt van de VGBA is dat een accountant optreedt in het algemeen belang en daarin zijn verantwoordelijkheid neemt. De VGBA heeft een wettelijke status, wat betekent dat alle accountants die in het register bij het NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) ingeschreven zijn de VGBA als handvat moeten hanteren. De invalshoek daarbij is de uitvoering van professionele dienstverlening. Met andere woorden: alle activiteiten waarbij een accountant zijn kennis en vakbekwaamheid aanwendt. Het maakt niet uit of dit in zakelijke of privésfeer plaatsvindt.


Inhoud

Introductie

5 min

Introductie docenten

5 min

U kunt nu starten

5 min

Kwaliteit en het beroep

5 min

Wet op het accountantsberoep

5 min

Het accountantsberoep is wettelijk geregeld

5 min

Wetten, verordeningen en nadere voorschriften

5 min

WWFT

5 min

Een paar vragen

5 min

Het belang van identificatie en verificatie

5 min

Richtsnoeren identificatie en verificatie van persoonsgegevens

5 min

Verscherpt cliëntonderzoek

5 min

Meldingsplicht

5 min

Een paar vragen

5 min

Ethische codes

5 min

Ethische beginselen

5 min

Fundamentele beginselen

5 min

Voorbeeld van de accountant als penningmeester

5 min

Professionele oordeelsvorming

5 min

BEZIV

5 min

Maatregel

5 min

Een paar vragen

5 min

Samenvatting

10 min

Introductie toets

5 min

Aangeboden door

Carel Verdiesen en Charles Kock

Carel Verdiesen en Charles Kock

Alex van Groningen B.V.
Carel Verdiesen
Carel Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd accountant werkzaam voor klanten in de MKB praktijk. Voorheen was hij onder andere vakdirecteur accountancy bij GIBO/Flynth en in verschillende functies werkzaam in de samenstel en controlepraktijk.

Hij was van 2003 tot 2005 voorzitter van de NOvAA en tussen 2010 en 2016 als vice voorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering direct betrokken bij de beroepsreglementering voor de MKB accountant. Hij heeft diverse functies voor namens de NBA en de NOvAA vervuld op het gebied van onderwijs, vaktechniek en belangenbehartiging onder andere in het hoofdbestuur van MKB-Nederland en voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het kader van financiering aan het MKB.

Carel is een graag gezien docent voor een keur aan opleiders, geeft gastcollege’s aan de HAN en houdt namens de Raad voor de Praktijkopleidingen toezicht op de mondelinge examens AA en op de stagebureau’s.Tenslotte is Carel vice-voorzitter van de vereniging NOVAK en lid van de signaleringsraad van de NBA.

Charles Kock
Charles Kock is werkzaam als vakdirecteur Accountancy bij Flynth. Hierbij geeft hij leiding aan de vakgroep Accountancy en is hij vaktechnisch verantwoordelijk voor de norm op het gebied van accountancy in de samenstelpraktijk van Flynth.

Kock is als docent verbonden aan de Master of Science opleiding van Nyenrode voor het vak Financial Accounting. Daarnaast is hij als lid van het Adviescollege Beroepsreglementering NBA direct betrokken bij de beroepsreglementering voor de MKB accountant. Hij is lid van de werkgroep MKB van het RJ en is examinator voor het NBA.